Selvitys kotimaisten kielten kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilanteesta Suomessa

1,00 

Kuntatason tarkastelu
Kangasvieri, Teija; Miettinen, Elisa; Palviainen, Hannele; Saarinen, Taina; Ala-Vähälä, Timo
978-951-39-4501-5;
Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus
2011

Kielikylpyopetusta ja vieraskielistä opetusta on Suomessa annettu jo parinkymmenen vuoden ajan, mutta kuntatasolla asiaa on tutkit­tu yllättävän vähän. Tässä selvityksessä kartoitetaan Suomen kunti­en kielikylpyopetuksen ja vieraskielisen opetuksen tilaa ja tulevai­suuden suunnitelmia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kunnille tehdyn kyselyn lisäksi aineistona käytettiin kuntien omia tilastoja ja aiempaa tutkimusta.

Selvityksen perusteella kielikylpytoiminta ja erityisesti vieraskie­linen opetus on hajanaista, kun saman nimikkeen alla saatetaan järjestää hyvinkin erilaista toimintaa. Pätevistä kielikylpyopettajista ja vieraskielistä opetusta antavista opettajista on pulaa, ja selvityk­sessä tehdäänkin myös opettajankoulutusta koskevia ehdotuksia. Kielikylpyopetuksen ja erityisesti vieraskielisen opetuksen tarpeen arvellaan kunnissa tulevaisuudessa kasvavan, mutta kuntien talous­tilanteen lisäksi myös pedagogiset muutokset haastavat kielikylpy opetusta ja vieraskielistä opetusta tulevaisuudessa.

Julkaisu on tarkoitettu tutkijoiden ja päätöksentekijöiden käyt­töön, ja se soveltuu myös kielikoulutuspolitiikan oppimateriaaliksi.

2 varastossa

Lisätiedot