No sellaista se työelämä oikeasti on!

2,00 

Työelämäyhteistyön kehittäminen Keski-Suomen lukiohankkeessa
Saukkonen, Sakari
978-951-39-5426-0; 1456-5153
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
Tutkimusselosteita (49)
2013

Nuorten polut työelämään ovat nousseet viime aikoina laajaan julkiseen keskusteluun. Yhteiskunnan tule­vaisuuden rakentaminen on pitkälti kiinni siitä, kuinka hyvin nuoret sukupolvet löytävät paikkansa koulutuksessa ja työssä. Keski-Suomen lukiohanke on omalta osalta ratkonut työelämäpolkujen rakentumisen kysymyksiä. Keski-Suomen lukioihin on luotu työelämäyhteistyön malleja, joiden avulla lukiot ja alueen työelämä liitetään entistä tiiviimmin yhteen.

Raportissa tarkastellaan kuinka työelämäyhteistyötä kehitettiin lukioiden työelämätiimeissä ja kuinka kehittämistyön ilot ja surut ovat osaltaan uudistaneet lukiopedagogiikkaa ja luoneet uudenlaisia toimintatapoja toisen asteen yleissivistävään koulutukseen.

2 varastossa

Lisätiedot