Liikunta kansalaisten elämänkulussa

2,00 

Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä
Itkonen, Hannu; Kauravaara, Kati
978-951-790-373-8; 0357-2498
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (296)
2015

Liikunta on noussut monin tavoin yhteiskunnallisten pohdintojen keskiöön. Liikuntavalistajien tavoitteena on kansalaisten liikkumisen ja tätä kautta yksilöllisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on kasvattaa ihmisistä itsestään huolehtivia liikuntakansalaisia. Miten tässä tehtävässä onnistutaan? Kohtaavatko valistajien ja kansalaisten näkemykset? Ovatko valistajien ja kansalaisten tavoitteet samansuuntaiset? Näitä kysymyksiä aprikoidaan Liikunta kansalaisten elämänkulussa -teoksessa.

Liikunta kansalaisten elämänkulussa sisältää 27 kansalaisten kirjoittamaa tekstiä, joissa tulkitaan liikkumista ja liikunnanedistämistä omasta elämänmenosta ja arjesta käsin. Moniäänisiä kirjoituksia tulkitsevat tutkijat nostavat esiin, mitä kansalaispuheenvuorot voisivat viestiä liikuntavalistajille. Teos virittää pohtimaan liikunnanedistämistä uusista näkökulmista.

4 varastossa

Lisätiedot