Enemmän iloa oppimiseen

2,00 

Neljännen luokan oppilaiden lukutaito sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainväliset PIRLS- ja TIMSS-tutkimukset Suomessa
Kupari, Pekka; Sulkunen, Sari; Vettenranta, Jouni; Nissinen, Kari
978-951-39-5010-1;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2012

Millainen on suomalaisten neljännen luokan oppilaiden lukutaito? Kuinka hyvin neljäsluokkalaiset osaavat matematiikkaa ja hallitsevat luonnontieteitä? Miten he asennoituvat oppimiseen? Kuinka tasa-arvoista osaaminen on alakoulussa? Osaavatko tytöt ja pojat lukea ja laskea yhtä hyvin? Onko osaamisessa koulujen välillä suuria eroja? Kuinka vanhemmat onnistuvat lasten oppimisen tukemisessa? Millaisena suomalainen lukemisen, matematiikan ja luonnontieteiden opetus näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa?

Näihin kysymyksiin vastataan tässä raportissa, joka perustuu kansainvälisiin PIRLS- ja TIMSS-tutkimuksiin. PIRLS-tutkimuksessa (Progress in International Reading Literacy ­Study) tarkastellaan neljännen luokan oppilaiden luetun ymmärtämisen taitoa ja TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study) matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Tutkimukset toteutettiin yhteishankkeena keväällä 2011.

Suomen yhdeksäsluokkalaiset ovat komeilleet vuodesta toiseen PISA-tutkimuksen kärkijoukossa. Nyt on ensimmäistä kertaa 25 vuoteen Suomessa selvitetty neljännen luokan oppilaiden osaamista kansainvälisesti verraten. Siinä missä PISA mittaa nuorten yleisiä tulevaisuuden valmiuksia, PIRLS- ja TIMSS-tutkimuksissa mitataan nimenomaan koulun oppisisältöjen osaamista. Tämä tekee tulokset opetuksen kehittämisen kannalta erittäin kiinnostaviksi.

5 varastossa

Lisätiedot