Harvinaisesta moninaiseksi

2,00 

Harjula, Liisa; Hyvönen, Marja-Liisa; Määttä, Paula; Kokko, Marja; Julkunen, Raija: Heiskanen-Mäkelä, Sirkka
951-39-1949-8; 1236-861X
Jyväskylän yliopisto. Yliopiston museo
Julkaisuja (17)
2004

Jyväskylän yliopiston 70-vuotisjuhlakirja Harvinaisesta moninaiseksi esittelee naisten kouluttautumisen vaiheita Seminaarinmäellä. Seminaarin, korkeakoulun ja yliopiston naisia tarkastellaan erilaisista näkökulmista: oppilaitoksen vaiheiden ja seminaarista valmistuneiden kansallisten merkkihenkilöiden ohella esille tulevat Jyväskylän yliopistossa tohtoreiksi väitelleiden kokemukset ja yliopisto työyhteisönä. Kirjan ovat toimittaneet Liisa Harjula ja Marja-Liisa Hyvönen.

Naisten kouluttautuminen Jyväskylän Seminaarinmäellä alkoi jo 1860-luvulla. Jyväskylällä on keskeinen osa suomenkielisen sivistyksen ja suomalaisten naisten kouluttautumisen vaiheissa. Yliopiston historia ulottuu maineikkaasta opettajaseminaarista monialaiseen, maan suurimpiin kuuluvaan yliopistoon. Jyväskylän tiedeyliopiston katsotaan syntyneen vuonna 1934, kun kasvatusopillinen korkeakoulu perustettiin. Korkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto alkuvaiheessaan painottuivat kasvatus- ja humanistisiin tieteisiin, jotka perinteisesti ovat olleet naisten suosimia tieteenaloja. Yliopiston laajentuessa mm. luonnon-, yhteiskunta- sekä liikunta- ja terveystieteisiin naiset ovat saaneet vahvan aseman sekä opiskelijoina että opettajina myös näillä aloilla.

Artikkelit kuvaavat tätä kehitystä monipuolisesti. Vararehtori Paula Määttä kuvaa naisten tietä yliopistoon. FT Marja Kokko pohtii kansakoulunopettajien roolia yhteiskunnallisessa elämässä, FM Liisa Harjulan artikkeleissa luodaan katsaus seminaarin ja korkeakoulun naisopiskelijoihin ja -henkilökuntaan. Dosentti Raija Julkunen kertoo naisväittelijöiden välillä kivisestäkin taipaleesta, jota täydentää FM Marja-Liisa Hyvösen haastattelujen pohjalta koostama artikkeli naisten arjesta yliopiston leivissä. Emeritaprofessori Sirkka Heiskanen-Mäkelä pukee tiedenaisen tunnot runon muotoon.

39 varastossa

Lisätiedot