Yhdessä parempaa pedagogiikkaa

2,00 

Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa
Jääskelä, Päivikki; Klemola, Ulla; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Poikkeus, Anna-Maija; Rasku-Puttonen, Helena; Eteläpelto, Anneli
978-951-39-5182-5;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2013

Opetuksen vuorovaikutteisuuden on todettu parantavan oppimistuloksia. Myös työelämässä tarvitaan yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja, joita interaktiivinen opetus rakentaa. Kuitenkin opettajat tekevät työtään vielä melko yksin ja opiskelijoiden voimavaroja hyödynnetään riittämättömästi.

Tämä kirja tarjoaa uusia yhteistyön malleja ja interaktiivisia käytänteitä opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseksi. Kirja sisältää myös uutta tutkimustietoa sekä ajankohtaisia näkökulmia oppimisen edistämiseksi vuorovaikutuksessa.

Kirja soveltuu kaikille opetuksen kehittämisestä kiinnostuneille opettajille, rehtoreille ja koulutuksen järjestäjille. Toimintamalleja voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

4 varastossa

Lisätiedot