Seniorikuntoliikuntasali

1,00 

Esteettömyys ja käytettävyys
Suomi, Kimmo; Itkonen, Tiina
951-39-1386-4; 1239-9809
Jyväskylän yliopisto. Liikunnan kehittämiskeskus
Julkaisuja (1)
2003

Suomen väestön ikärakenne muuttuu tulevina vuosikymmeninä merkittävästi, kun suuret ikäluokat tulevat eläkeiän kynnykselle. Ikääntyminen merkitsee hyvin usein avuntarpeen lisääntymistä, joka kuormittaa entisestään terveydenhuollon taloutta. Liikunnalla on osoitettu olevan monenlaisia toimintakykyä ylläpitäviä vaikutuksia, sen avulla ikääntyvän itsenäistä elämää voidaan ylläpitää suhteellisin vähäisin tukirakentein. Seniorikuntosali on yksi ikääntyville suunnattu toimintakykyä ylläpitävää liikuntaa tarjoava palvelumuoto.

Seniorikuntosali on Jyväskylän Liikuntaklusterin pilottihanke, jonka pohjalta on tarkoitus luoda konsepti muille samantapaisille hankkeille. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, kuinka hyvin luotu sali vastaa konkreettisesti asiakkaidensa tarpeisiin ja salin perustamiseen osallistuneiden eri tahojen odotuksiin.

Tässä raportissa selvitetään seniorikuntosalin laitteiden, tilojen ja ympäristön esteettömyyttä ja käytettävyyttä. Kysely-, haastattelu- ja tarkkailututkimusten tulosten perusteella on tehty parannusehdotuksia lähinnä seniorikuntosalin laitteisiin liittyen. Kyselytutkimuksen ja esteettömyyskartoituksen perusteella pyrittiin löytämään mahdollisia ongelmakohtia lähinnä seniorikuntosalin toimintaympäristön rakenneratkaisuihin liittyen.

Monipuolisen ja yksityiskohtiin menevän raportoinnin johdosta tutkimus soveltuu hyvin ohjekirjaksi ja opastukseksi rakennustekniseen suunnitteluun, kuntosalilaitteiden hankinnoista päättäville, salien ohjaajille, fysioterapeuteille, liikunnanohjaajille, muille päätöksentekijöille, kuntosalilaitteiden kehittäjille, alan tutkijoille ja tietenkin myös itse kuntoilijoille ja vaikkapa alan opiskelijoille ohjenuoraksi.

3 varastossa

Lisätiedot