Yksinäisten sanat

5,00 

Kirjoituksia omasta tilasta, erillisyydestä ja yksinolosta
Jokinen, Kimmo; Saresma, Tuija; Mikkola, Henna; Taimela, Sari; Kangasniemi, Jukka
951-39-2100-X; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (84)
2005

Tässä kirjassa kerrotaan yksinolon kokemuksista, yksinäisyyden syistä ja suhtautumisesta yksinäisyyteen. Laajemmin kysymys on yksilön ja yhteisön välisistä suhteista ja erilaisista tavoista, joilla yksilöt voivat liittyä yhteisön jäseniksi - yksilöllistymisestä ja joustavista yhteisösidoksista. Suomalaisessa kulttuurissa vallalla olevissa hyvän elämän malleissa yksin eläminen ei perinteisesti ole ollut yhtä arvostettua kuin perheen ja ystävien täyttämä elämä. Jos ihminen kokee yksinäisyytensä suhteessa tällaisiin malleihin, seuraukset voivat olla psyykkisesti raskaita. Toisaalta yksin oleminen voi olla tietoinen valinta ja itsenäisen omaehtoisen elämän rakentamista - yksinäisyyteen suhtautumisessa on vahva subjektiivinen lataus.

Kirja sisältää kokoavan johdantoartikkelin lisäksi neljän eri tieteenaloja edustavan tutkijan artikkelit, joissa käsitellään taideharrastukseen liittyvää yksinoloa, yksinäisyyskertomuksia, runojen yksinäisyysmetaforia sekä nuorten yksinäisyyttä ja sen syitä.

Tutkimusaineistoina on neljä laajaa pääosin omaelämäkerrallisia tekstejä sisältävää kirjoituskokoelmaa. Kirja on tarkoitettu kaikille yksinäisyydestä kokemuksena tai aikamme ilmiönä kiinnostuneille.

2 varastossa

Lisätiedot