Säveltäjän sijainnit

5,00 

Taiteilija, musiikki ja historiallinen kesto Paavo Heinisen ja Einojuhani Rautavaaran teksteissä
Tiainen, Milla
951-39-2058-5; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (82)
2005

Teos tarkastelee taiteilijan ja musiikin määrityksiä kahden suomalaisen nykysäveltäjän, Paavo Heinisen ja Einojuhani Rautavaaran teksteissä. Se lähestyy säveltäjyyttä monipolvisena, syvästi kulttuurisena ja yhteisöllisenä rakennelmana, jota luodaan eri kielenkäyttö- ja ajattelutavoissa. Sen otteessa kytkeytyvät toisiinsa musiikin- ja kulttuurintutkimus sekä taidefilosofian teemat ja feministinen kritiikki.

Kirja tuo esiin, kuinka nykysäveltäjien taiteilijaidentiteetit ja musiikkikäsitykset ankkuroituvat taidemusiikkikulttuurin ja modernin läntisen maailman historiaan. Heinisen ja Rautavaaran kielenkäytössä elää monia jo 1700-luvulla syntyneitä käsitteitä, kuten nero, erakkotaiteilija, puhdas musiikillisuus, musiikin orgaanisuus ja ylevä. Keskeiseksi päätelmäksi nousee näiden käsitteiden sukupuolittuneisuus. Säveltäjän sijainteja leikkaavat sellaiset merkitykset, joissa miehen ja miehisyyden kategorioilla on usein korkeampi asema suhteessa naisiin ja naisellisuuteen.

Teos tarjoaa vaihtoehdon nykysäveltäjien tutkimiselle tämän hetken, lähihistorian ja musiikillisten tyylivirtausten kautta. Heinisen ja Rautavaaran teksteissä säveltäjyys aukeaa pitkäkestoisiksi olemisen ja merkitystuotannon ehdoiksi ja mahdollisuuksiksi. Poikkitieteisyydessään Säveltäjän sijainnit puhuttelee paitsi musiikintutkijoita myös laajempaa taiteen- ja kulttuurintutkijoiden kenttää. Se sopiikin kaikille musiikin, kulttuurin ja tekstien suhteista, länsimaisista taidekäsityksistä tai naistutkimuksesta kiinnostuneille.

3 varastossa

Lisätiedot