Musiikintutkimuksen rajoilla

1,00 

Musiikintutkimuksen lähestymistapoja ja menetelmiä
Louhivuori, Jukka
951-680-306-7; 0359-629X
Jyväskylän yliopisto. Musiikkitieteen laitos
Julkaisusarja. A, Tutkielmia ja raportteja (4)
1990

Artikkelit:

Alkusanat / Louhivuori, Jukka

Generatiiviset teoriat kielen ja musiikin kuvailemisessa / Sundberg, Johan ; Lindholm, Björn ; Louhivuori, Jukka ...

Kognitiivinen psykologia ja musiikinopetus / Louhivuori, Jukka

Musiikkiterapian teorian ja käytännön kysymyksiä / Lehtonen, Kimmo

Psykoanalyyttinen lähestysmistapa sävellysprosessin tutkimuksessa : musiikillisen muuntelun suhde primaari- ja sekundaariprosesseihin / Heinonen, Yrjö

Nuottipaleografia - restauraatiosta rekonstruktioon / Taitto, Ilkka

3 varastossa

Lisätiedot