Aktivismi

5,00 

Verkostoja, järjestöjä ja arjen taitoja
Paasonen, Susanna; Ervamaa, Suvi
951-39-2383-5; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (85)
2005

Kirja koostuu yhdestätoista aktivismin merkityksiä, muotoja ja mahdollisuuksia pohtivasta artikkelista, jotka pohjaavat Jyväskylässä pidetyn vuoden 2003 Kulttuurintutkimuksen kesäkoulun alustuksiin ja keskusteluihin. Artikkelit käsittelevät tutkimuksen, taiteen, aktivismin ja arkisten taktiikoiden yhtymäkohtia.

Kirjan teemat vaihtelevat kansalaisliikkeiden toimintatavoista etnisyyden ja kansalaisuuden merkitysten pohdintaan, verkostoitumisen mahdollisuuksista järjestötoiminnan historiaan, elämäntavallisiin ratkaisuihin, kirjallisuuden, kuvataiteen, kaupunkitilan, internetin ja aktivismin kytköksiin.

Artikkelit kuljettavat lukijaansa Suomen lisäksi muun muassa Venäjälle, Viroon, Iraniin ja Intiaan, tieteisfiktion ja naistaiteen merkitystiloihin sekä uusien yhteiskunnallisten liikkeiden käsitteellisiin pohdintoihin. Aktivismi kartoittaa tutkimuskohdettaan tapaustutkimusten kautta pohtien samalla normin ja vaihtoehdon, rajan ja sen ylittämisen merkityksiä ja mahdollisuuksia: kansalaisjärjestöjen, yhteiskunnallisten liikkeiden ja yksilöiden vastarinnan kohteita, näiden muotoilemia vaihtoehtoja ja neuvoteltuja ratkaisuja.

3 varastossa

Lisätiedot