Työ haastaa tutkimaan

2,00 

Opettajien arkihavainnoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen
Kaikkonen, Pauli
978-951-39-3276-3; 0357-7562
Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos
Tutkimuksia (86)
2008

Tutkiva opettaja on käsite, joka liitetään modernin opettajuuden professioon. Opettaja ei siis vain tyydy opettamaan oppilaitaan tai opettamaansa ainetta, vaan pyrkii kehittämään työtään ja itseään tutkijan asennoitumisella. Lienee perusteltua väittää, että opettajuuden ja opettajan työn yhdessä tutkiminen - yhteydessä toisiin opettajiin tai yhdessä toisten opettajien ja oppilaiden kanssa - pitää opettajan ammattitaitoa ja työvireyttä yllä ja on omiaan estämään ns. negatiivista rutinoitumista työhön.

Monet opettajat toimivat tutkivina opettajina, toiset yksikseen oppilaidensa kanssa, toiset kollegojensa kanssa työyhteisössään. Kun sitten opettajille tarjoutuu mahdollisuus osallistua pitkäkestoiseen täydennyskoulutukseen periaatteella ”opettajat tutkivat työtään”, he näyttävät olevan siihen halukkaita, ja koulutus kantaa merkittäviin tuloksiin.

Tämä kirja on syntynyt pitkäkestoisen täydennyskouluttautumisen seurauksena, jossa joukko eri aineiden ja oppilaitosten opettajia opiskeli ja tutki työtään kahden vuoden ajan. Jokainen tutkimus on omanlaisensa ja kuvastaa samalla tekijäänsä. Tarjoamme lukijalle yhdentoista artikkelin muodossa tilaisuuden luoda silmäys tutkivaan opettajuuteen ja artikkelikokoelmassa kirjoittavia opettajia askarruttavaan problematiikkaan.

5 varastossa

Lisätiedot