Hyperborean wind

2,00 

Reflections on design and the city
Itkonen, Matti; Aravot, Iris; Majkut, Paul; Backhaus, Gary; Heikkinen, V. A.
978-951-39-4339-4;
University of Jyväskylä. Department of Teacher Education / Opettajankoulutuslaitos
2011

Internet-todellisuuden sekä matkapuhelinten aikakausi ovat merkinneet kulttuurista vallankumousta. Monistumisen ja saatavuuden käsitteet ovat saaneet aivan uudenlaiset sisällöt sekä merkitykset: Välimatkat tuntuvat kutistuneen olemattomiin. Erilaisten kuvien ja muiden objektien jakelu ihmiseltä ihmiselle on toteuttavissa yhden napinpainalluksen avulla. Koko olemista leimaa vaikutelma nopeudesta ja vaivattomuudesta. Enää ei tarvitse juurikaan pinnistellä saadakseen taide-elämykset ulottuvilleen. Samalla kokemisen välittömyys on vaihtunut välillisyydeksi. Mikä on filosofian rooli tuonkaltaisessa kulttuurisen olemisen taitekohdassa?

Kirjassa kerrotaan, mitä merkitsee siiderifilosofia, siidrosofia. Perinjuuriset analyysit tehdään myös esimerkiksi taidemuseo Kiasman hengestä, arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun estetiikasta, elokuvahotellien olemuksellisuudesta sekä herkkusuisuusasiantuntijuudesta. Kyse on siis erittäin monivivahteisesta sekä kulttuurintutkimuksellisesti tärkeästä teoksesta.

Kirjassa on kolme osastoa, joiden sisällöllisinä teemoina tai johtoajatuksina ovat arkkitehtuuri, hotellielokuvat ja filosofia.

Kirjoittajat - yhteensä 21 - ovat oman alansa syvällisiä tuntijoita ja tulevat 12 eri maasta: Israelista, Yhdysvalloista, Meksikosta, Kiinasta (Taiwanista), Ranskasta, Suomesta, Belgiasta, Saksasta, Ecuadorista, Hollannista, Kreikasta ja Virosta. Antologia on osa tutkimushanketta Kaupunki ja kaupunkikulttuuri kokemusten kotina. Matkailun mielen ja kielen jäljillä 2004 - 2015.

1 varastossa

Lisätiedot