The illuminating traveler

2,00 

Expressions of the ineffability of the sublime
Itkonen, Matti; Majkut, Paul; Backhaus, Gary; Heikkinen, V. A.; Huijbens. Edward H.; Valkola, Jarmo
978-951-39-3341-8;
University of Jyväskylä. Department of Teacher Education / Opettajankoulutuslaitos
2008

Teoksen näkökulmina valistuneen sekä valaistuneen matkailijan elämystodellisuuksiin toimivat pyhiinvaellukset, elokuvat, kulttuuri- ja kaupunkikohteet, vaihtelevat mediaympäristöt, konkreettiset matkakokemukset sekä filosofis-runolliset puntaroinnit. Antologian kirjoittajat tulevat Islannista, Israelista, Kreikasta, Ranskasta, Saksasta, Suomesta ja Yhdysvalloista.

Teoksen luvuissa historia ja nykyisyys ovat samanaikaisesti saapuvilla. äänet ja kuvalliset välähdykset punoutuvat kulttuurikudelmaksi, joka loistaa taikalyhdyn tavoin keskellä matkailun moniulotteista valtakuntaa. Antologia viitoittaa tietä erilaisten kansallisuuksien sekä kansallistunteiden ymmärtämiseen. Siksi sitä käy kutsuminen kulttuurintutkimuksen tieteelliseksi kulmakiveksi. Taiteelliseen lukemiseenkin se sopii. Onhan kyseessä kokonaisvaltainen elämysopus.

”Miten kuvailla jotakin sellaista, mikä ei ole sanoin luonnehdittavissa?” Silti oli yritettävä, koska matkoillaan ihmiset olivat kohdanneet haltioittaviakin asioita. Toisaalta matkatoimistojen esitteet olivat piirtäneet todellisuuteen omia tarinoitaan eri maista ja kaupungeista. Kiehtovia kertomuksia oli ollut mahdollista lukea ja katsella myös elokuvien, televisio-ohjelmien, verkkosivujen sekä kaunokirjallisuuden välityksellä.

Olennaiseksi seikaksi tuntuikin kohoavan kokemuksen tai elämyksen käsite. Tarkoittivatko ne samaa asiaa? Turismiin yhdistyy elementtejä, jotka ovat sukua uskonnolliselle kokemukselle tai esteettiselle elämykselle. Nykyisin olisi populistisesti mahdollista puhua niin ikään flow-kokemuksesta. Jotakin yliarjellista, ylevää tilanteessa täytyy siis olla läsnä. Muuten ei ole mitään, mitä kaivata.

Esseet muotoilevat matkailuntutkimuksellisesti erinomaisen analyysiavaruuden: niistä löytyy tieteenteoreettinen, menetelmällinen ja sovelluksellinen perusta alan vastaista kehittämistä varten.

10 varastossa

Lisätiedot