Reseptillä liikkeelle

2,00 

Liikkumisreseptihankkeen arviointi
Ståhl, Timo
951-790-197-6; 0357-2498
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (170)
2005

Timo Stålin kirjoittama Reseptillä liikkeelle -arviointiraportti on ilmestynyt. Liikumisreseptihanke toimi Suomessa vuosina 2001-2003 kuuden tahon yhteistyöhankkeena. Mukana olivat Suomen Reumaliitto, Jyväskylän Yliopisto, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Sydänliitto ja UKK-instituutti.

Reseptillä liikkeelle -arviointiraportti kertoo, mitä hanke saavutti toimintavuosiensa aikana ja miten saavutettuihin tuloksiin päästiin. Raportti toimii samalla esimerkkinä terveyden edistämiseen tähtäävän hankkeen arvioinnin toteutuksesta. Raportti sisältää lisäksi kehittämisehdotuksia terveydenhuollossa toteutettavan liikuntaneuvonnan sekä liikuntaneuvonnan palveluketjun edistämiseksi.

3 varastossa

Lisätiedot