Teatteria Tornikamarissa ja matematiikkaa männynkävyillä

2,00 

Puheenvuoroja esiopetuksesta
Kankaanranta, Marja; Hämäläinen, Elina; Gustafsson, Minna; Poikonen, Pirjo-Liisa; Pennala, Riitta; Leiwo, Matti; Salmi, Paula; Papinaho, Annika; Hännikäinen, Maritta; Sume, Helena; Niutanen, Riina
951-39-2226-X;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2005

Esiopetusta on Suomessa järjestetty erilaisin toteutustavoin jo yli kolmekymmentä vuotta. Vuodesta 2001 lähtien esiopetuksen järjestäminen on ollut kunnille pakollista lapsille esiopetukseen osallistuminen on kuitenkin edelleen vapaaehtoista. Nykyisin esiopetus on monien eri näkökulmien kuten lasten, vanhempien ja esiopetusryhmien henkilökunnan kohtaamispaikka sekä linkki alkuopetuksen puolelle. Se on myös monitieteisen osaamisen, asiantuntijuuden, koulutuksen ja tutkimuksen foorumi. Lapsille esiopetus on leikin ja oppimisen sekä monenlaisten yhteisten kokemusten aikaa. Eri tahojen kokemukset, tiedot ja taidot ovat olennaisia alueen kehittämiseksi luontevaksi osaksi lapsen kokonaisvaltaista oppimispolkua ja jokapäiväistä arkielämää erilaisissa kasvuympäristöissä.

Tässä kirjassa tarkastelemme esiopetusta näistä monista eri näkökulmista. Puheenvuorojen pitäjinä ovat esiopetusryhmien henkilökunnan edustajat, alueen tutkijat, yliopisto-opettajat ja opiskelijat. Myös lasten ja vanhempien kokemuksia on tuotu esille. Uskomme, että puheenvuorot ovat antoisia kaikille esiopetuksesta kiinnostuneille.

2 varastossa

Lisätiedot