Realismia vai utopiaa?

2,00 

Toimintatutkimus tieto- ja viestintätekniikan opetuksen integroimisesta luokanopetukseen
Hämäläinen, Raija
951-39-1935-8; 1455-447X
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
Tutkimuksia (12)
2004

Kirjassa esitellään tieto- ja viestintätekniikan integraatiota käsittelevä toimintatutkimus, jonka tarkoituksena oli tekniikan hyötykäyttö ja mielekäs sisällöntuotanto. Teknologian opetuskäyttö pohjautui koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategian mukaisiin tavoitteisiin ja käyttötaitojen oppiminen tapahtui portaittain etenevänä kokonaisuutena.

Teos pyrkii käytännön toimintaesimerkin kautta vastaamaan kysymykseen, onko mielekäs opetuksen integrointi "perusresurssein" mahdollista? Se tarjoaa lukijalle rohkaisevia tuloksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen mahdollisuuksista, mutta kertoo myös opetuskäytön ongelmista ja haasteista. Teos on suunnattu perusopetuksen 1-6 luokkien opettajille ja sitä on mahdollista hyödyntää opetuksen suunnittelun tukena.

2 varastossa

Lisätiedot