Oppijalähtöistä pedagogiikkaa etsimään

1,00 

Kahdeksannen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen : kansainvälinen TIMSS-tutkimus Suomessa
Kupari, Pekka; Vettenranta, Jouni; Nissinen, Kari
978-951-39-5012-5;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2012

Kuinka hyvin kahdeksasluokkalaiset osaavat matematiikkaa ja luonnontieteitä? Miten oppilaat asennoituvat oppimiseen? Kuinka tasa-arvoista osaaminen on yläkoulussa? Miten onnistuu tytöiltä ja pojilta algebra ja geometria? Osataanko maantietoa paremmin kuin fysiikkaa? Onko osaamisessa koulujen välillä suuria eroja? Millaisena suomalainen matematiikan ja luonnontieteiden opetus näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa?

Näihin kysymyksiin vastataan tässä raportissa, joka perustuu kansainväliseen TIMSS-tutkimukseen. TIMSS-tutkimuksessa (Trends in International Mathematics and Science Study) tarkastellaan monipuolisesti matematiikan ja luonnontieteiden osaamista. Tutkimus toteutettiin lähes 50 maassa keväällä 2011.

Suomen yhdeksäsluokkalaiset ovat komeilleet vuodesta toiseen PISA-tutkimuksen kärkijoukossa. Siinä missä PISA mittaa nuorten yleisiä tulevaisuuden valmiuksia, TIMSS-tutkimuksessa mitataan nimenomaan koulun oppisisältöjen osaamista. Tämä tekee tulokset opetuksen kehittämisen kannalta erittäin kiinnostaviksi.

5 varastossa

Lisätiedot