Luontosuhteiden luonto

30,00 

Taiteentutkimuksen ja ekologian näkökulmia
Björklund, Heidi; Hiltunen, Kaisa; Purhonen, Jenna; Rainio, Minna; Sääskilahti, Nina & Vallius, Antti
ISBN 978-951-39-9458-7
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (133)
2022

Ihmiskunnan olemassaolo vaatii nykyistä tasavertaisempaa yhteiseloa muun luonnon kanssa. Luontosuhde elääkin kiinteässä yhteydessä sekä kriisin eksistentiaaliseen uhkaan että sen voittamisen mahdollisuuteen. Jotta voisimme ymmärtää ihmisten luontosuhteita, tarvitsemme monitieteistä yhteistyötä. Suhdetta muovaavat paitsi luontokokemukset, myös kulttuuriset representaatiot, taidekokemukset ja tieto luonnosta.

Teos lähestyy aihepiiriään taiteentutkimuksen, taiteen ja ekologian näkökulmista ja esittelee eri tutkimusmenetelmiä. Elokuvien ja ääniteosten vastaanottotutkimukset sekä taiteellisia ja ekologisia menetelmiä yhdistävät työpajat avaavat uusia keinoja luontosuhteiden ja luonnon monimuotoisuuden tarkasteluun. Kirja vie ekokritiikkiä empiiriseen suuntaan ja yhdistää luovasti taideperustaisen tutkimuksen ja ekologian lähestymistapoja.

Monitieteisestä tutkimuksesta kertova teos sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita humanistisesta ympäristötutkimuksesta, taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta, ekologiasta ja luonnonsuojelutieteestä.

19 varastossa

Lisätiedot