Luokanopettajan omakuva 2013

2,00 

Kostiainen, Emma; Rautiainen, Matti
978-951-39-5389-8; 0357-7562
Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos
Tutkimuksia (89)
2013

Akateemisen opettajankoulutuksen tulee perustua koulun ja kasvatuksen kriittiseen analyysiin ja tarkasteluun. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, sillä suomalainen koulu muuttuu todella hitaasti. Opettajankoulutuksen on katsottava peiliin.

Mikä opettajankoulutuksessa on merkityksellistä? Kysyimme tätä luokanopettajaopiskelijoilta, joiden kanssa olimme työskennelleet viisi vuotta, heidän koko opettajaksi opiskelunsa ajan. Kysyimme saman kysymyksen myös itseltämme. Lopputuloksena syntyi tutkimusraportti, jossa on sekä opettajaksi opiskelevien että opettajankouluttajien omakuvamaisten piirteiden lisäksi reflektiivinen ja tutkimuksellinen ote yhdessä koettuun ja kokeiltuun.

Tutkimusraportin taustana on kahden Jyväskylän yliopistossa työskentelevän opettajankouluttajan, Emma Kostiaisen ja Matti Rautiaisen opetuskokeilu, jonka tavoitteena oli lähestyä koulutusta muutoksen tematiikan kautta. Opetuskokeilun lähtökohtana oli kysymys: mitä suomalaisessa koulussa tulisi muuttaa tai tehdä toisin? Tavoitteena oli myös se, että muutos ei jää vain puheeksi: Uusi ei synny pelkistä sanoista, vaan siihen tarvitaan myös tekoja.

1 varastossa

Lisätiedot