Liikunnan ja terveyden uralla

2,00 

Vuosina 1984-2008 valmistuneiden liikunta- ja terveystieteiden maistereiden sekä työelämässä toimivien liikunnanohjaajien (AMK) urakehitys
Vuolle, Pauli
978-951-8982-95-4; 1798-2464
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä (7)
2013

Raportissa tarkastellaan liikuntakoulutuksen ja työelämän vaatimusten kohtaamista. Sekä maistereiden että liikunnanohjaajien koulutus on tuottanut hyvin ammattielämässä tarvittavia valmiuksia. Maisterit kuitenkin kaipaavat suunnitelmallisempaa työharjoittelua sekä opintoja, jotka tuottavat hallinnollisia, esimies- ja johtamistaidollisia valmiuksia.

Liikunnanohjaajat puolestaan toivovat tutkintonimikkeensä - liikunnanohjaaja (AMK) - uudistamista, jotta se antaisi työnantajalle riittävän kuvan liikunnanohjaajan osaamisesta. Lisäksi on syytä kehittää yhteistyötä liikuntatieteellisen tiedekunnan ja liikunnanohjaajia valmistavien ammattikorkeakoulujen välillä.

1 varastossa

Lisätiedot