Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa

1,00 

Tutkimuskatsaus 2000-2012
Berg, Päivi; Piirtola, Maarit
978-951-8982-99-2; 1798-2464
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä (10)
2014

Lasten ja nuorten liikuntaa, fyysistä aktiivisuutta ja urheilua käsittelevää tutkimusta ja kehittämistyötä on leimannut hajanaisuus, irrallisuus, lyhytjänteisyys, pinnallinen seuranta ja osin myös vaatimaton hyödyntäminen. Tämä on vaikeuttanut sekä liikuntatutkimuksen että liikuntapolitiikan suunnittelua ja toteuttamista.

Tämän katsauksen tavoitteina oli koota ja kuvata suomalainen alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaa koskeva tutkimustieto eri tieteenaloilta, tarjota kokonaiskuva lasten ja nuorten liikunnan tutkimustilanteesta ja julkaisufoorumeista, nostaa esille olemassa olevat tietoaukot ja pohjustaa tietä tulevalle tutkimukselle.

1 varastossa

Lisätiedot