Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita

2,00 

Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hankkeen loppuraportti
Rikala, Saku
978-952-5762-04-4; 1798-2464
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä (12)
2015

Hankkeen loppuraportti osoittaa, että yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ei aina vaadi uusia resursseja. Toimintatapoja muuttamalla, asenteisiin vaikuttamalla sekä uusia ihmisiä ja yhteistyökumppaneita osallistamalla saadaan paikallistasolla paljon edistystä aikaan.

Liikuntatieteellisen Seuran toteuttaman hankkeen puitteissa perustettiin seitsemään yhteistyökuntaan yli 60 uutta liikuntaryhmää, järjestettiin yli 20 koulutustilaisuutta ja 30 tapahtumaa sekä laadittiin 15 selvitystä esteettömyydestä.

Hankkeessa onnistuttiin tekemään erityisliikunta (soveltava liikunta) näkyväksi. Hankkeen tuloksena palveluiden järjestämisestä tuli aiempaa suunnitelmallisempaa ja paremmin koordinoitua. Kunnat löysivät uusia yhteistyökumppaneita palveluiden järjestämiseen. Eri toimijoita osallistamalla saatiin uudenlaista yhteisöllisyyttä kehittämistyöhön. Parhaimmillaan siirryttiin yhteistyöstä yhdessä tekemiseen. Tiedottamiseen löydettiin uusia keinoja. Ja mikä tärkeintä, kuntalaisten liikuntamahdollisuudet paranivat.

Hankkeen onnistuminen perustui kuntatoimijoiden lisääntyneeseen tietoon ja aktiivisuuteen sekä tiiviiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Hankkeen yhteistyökuntia olivat Alajärvi, Eura, Huittinen, Kalajoki, Loviisa, Mänttä-Vilppula ja Orimattila.

1 varastossa

Lisätiedot