Laaja-alainen ja monikerroksinen kuntoutuksen osaaminen

5,00 

Piirainen, Arja; Sjögren, Tuulikki
978-951-39-6759-8;
Jyväskylän yliopisto. Terveystieteiden laitos
Julkaisuja (6)
2016

Kuntoutus osoittautui laaja-alaiseksi, monikerrokselliseksi ja eri tieteenalojen käsitteeksi. Kuntoutuksessa korostui tarve yhteisen tieteellisen tietoperustan, eettisyyden, ammattien keskinäisen yhteistyön ja alueellisen tasa-arvon kehittämiseen. Kuntoutuksen koulutus nähtiin merkittävänä tekijänä osaavan kuntoutushenkilöstön alueelliselle saatavuudelle ja alueen työelämän kehittymiselle. Laaja-alainen ja monikerroksinen kuntoutuksen osaaminen kirjassa esitetään yhteenveto suomalaisesta työelämän, opettajien ia opiskelijoiden näkemyksistä kuntoutusalan koulutuksesta.

Julkaisu perustuu Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteistyössä tuottamaan selvitykseen kuntoutuksen osaamisesta osana korkeakouludialogia. Se on tarkoitettu kaikille kuntoutuksesta ja kuntoutuksen koulutuksesta kiinnostuneille.

5 varastossa

Lisätiedot