Kybertekstien narratologia

5,00 

Digitaalisen kerronnan alkeet
Eskelinen, Markku
951-39-1336-8; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (75)
2002

Uudet teknologiat ovat avanneet kertomuksille uudenlaisia tiloja ja mahdollisuuksia. Digitaaliset ohjelmoidut tekstit ovat dynaamisia ja vuorovaikutteisia ja luovat tilanteita, joissa tekstin ja lukijan suhde pysyy jatkuvasti epävakaana. Tällaiset kertomukset haastavat itse kertomuksen käsitteen ja pakottavat ymmärtämään sen uusilla tavoilla.

Kybertekstien narratologia selvittää miten ja millaiseksi kerronta ja sitä koskeva teoria muuttuu, voi muuttua ja millaiseksi sen ehkä pitäisi muuttua digitaalisessa mediassa. Tämän vuoksi tutkimuksessa risteytetään toisiinsa kaksi heuristista mallia, Espen Aarsethin kybertekstiteoria ja klassinen narratologia. Näin sijoitetaan niin uudet kuin vanhatkin kertovan tekstin muodot osaksi laajempaa mahdollisuuksien ja vakiintuneiden käytäntöjen kenttää.

Tutkimus on teoreettinen ja kokeileva. Se vie lukijan suoraan alan kansainväliseen keskusteluun ja auttaa ymmärtämään, millaisia asioita kirjallisuuden uuden materiaalisen perustan avulla on mahdollista tehdä. Se on vaativa ja antoisa perusteos kaikille digitaalisesta kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta kiinnostuneille.

FM Markku Eskelinen on kirjailija ja tutkija, jonka tuotantoon kuuluvat romaanit Nonstop, Semtext ja Interface 1-3 sekä esseekokoelmat Jälkisanat ja Digitaalinen avaruus. Hän on myös yksi akateemiseen tietokonepelitutkimukseen keskittyneen Game Studies -verkkojulkaisun toimittajista, ja toimittaa (yhdessä Raine Koskimaan kanssa) Cybertext Yearbooks -kirjasarjaa.

2 varastossa

Lisätiedot