Inescapable horizon

5,00 

Culture and context
Leppänen, Sirpa; Kuortti, Joel
951-39-0717-1; 0782-8632
University of Jyväskylä. The Research Centre for Contemporary Culture / Nykykulttuurin tutkimusyksikkö
Publications of the Research Centre for Contemporary Culture / Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja (64)
2000

Inescapable Horizon on kokoelma kulttuurintutkimusta käsitteleviä artikkeleita. Toimittajien yleiset esittelyartikkelit keskittyvät suomalaisen kulttuurintutkimuksen paikantumiin, tutkimusartikkelissa käsitellään kontekstuaalisin korostuksin vaihtelevia aiheita sosiologiasta kulttuurimaantieteeseen, sosiaalihistoriasta taiteentutkimukseen.

Kirjoittajia ovat Lawrence Grossberg, Sara Mills, Kukku Melkas, Kirsti Lempiäinen, Teemu Taira, Juha Ridanpää, Esa Alaraudanjoki, Hanna Kuusi, Iris Ruoho ja Mari Krappala.

Artikkelit syntyivät viidennen Jyväskylässä järjestetyn kulttuurintutkimuksen kesäkoulun esitelminä. Ne edustavat monia kulttuurintutkimuksen piirissä tärkeitä lähestymistapoja ja aiheita. Ne osoittavat myös kuinka voidaan toimia eri akateemisten oppiaineiden välillä merkitsevämpien selitysten löytämiseksi kulttuurisille ilmiöille.

Tämän varsinaisen tutkimusintressin lisäksi kokoelma pyrkii osoittamaan ne käytännön ongelma-alueet, joilla poikkitieteellisiä opintoja ja tutkimuksia tehdään. Kulttuuri ei ole jotain selittämätöntä, eristettyä, kuten ei myöskään kulttuurintutkimus. Tämän tunnistamalla voimme löytää lisää merkityksellisiä alueita tutkimuksillemme. Lawrence Grossberg sanoo tähän kirjaan kirjoittamassaan alkuperäisessä artikkelissa kulttuurin ja kontekstin välisestä riippuvuudesta: “Kulttuuri on oman kontekstuaalisuutensa kiertämätön horisontti" - inescapable horizon.

2 varastossa

Lisätiedot