Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana

5,00 

Pitkänen, Risto; Kontturi, Katve-Kaisa
978-951-39-2950-3; 1457-6899
Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (90)
2007

Taiteen ja tutkimuksen väliset suhteet ovat liikkeessä. Kirjassa liikutaan näiden suhteiden erilaisissa painotuksissa ja merkityksissä. Kirjoittajat ovat tutkijoita, taiteilijoita ja kriitikoita taiteen ja tieteen eri aloilta.

Teos jakautuu teoriaa, taiteellista tutkimusta ja filosofisia kysymyksiä käsitteleviin osastoihin.

Aiheina ovat maiseman esityksellistäminen, teosprosessin tutkimus ja taiteen materiaalisuus, tietokonemusiikki, arkkitehtuuri, muotoilu, kuvataide, filosofian ja runouden sekä kirjallisuuden ja musiikin kietoutuminen, taiteilijasubjektin paikantuminen, eettinen kohtaaminen ja käytettyjen käsitteiden luonne.

Näkökulmat vaihtelevat tutkimustyön menetelmistä taiteellisen ilmaisun tutkivuuteen ja tutkimukseen taiteen tekemisen momenttina. Kokonaisuus tuo näkyviin ja selventää käytettyjen käsitteiden moniulotteisuutta.

Kirja osoittaa myös, kuinka taiteen ja tutkimuksen tekemisen muutokset liittyvät yleisempään kulttuurin muutokseen.

5 varastossa

Lisätiedot