Suhteissa mediaan

5,00 

Kotilainen, Sirkku
978-951-39-3560-3
Jyväskylän yliopisto. aiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos / Nykykulttuurin tutkimuskeskus
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (99)
2009

Miten ihmisiä voitaisiin tukea mediasuhteissaan? Entä miten media voi toimia yhteiskunnallisen osallistumisen resurssina? Sirkku Kotilaisen toimittama artikkelikokoelma Suhteissa mediaan vastaa yllä oleviin kysymyksiin ja pyrkii herättämään uusia kysymyksiä. Artikkeleissa tehdään kurkistuksia mediasuhteisiin, erityisesti käyttäjien ja kuluttajien vuorovaikutukseen median kanssa. Yleisöyden lisäksi esillä on myös median tuotannon ja tekijöiden näkökulmia. Erilaiset viestimet tarjolla olevine sisältöineen ovat tulleet osaksi arkeamme. Varsinkin lisääntynyt internetin käyttö on pakottanut meidät määrittämään toimijasuhteemme mediaan monin tavoin.

Teoksessa painottuukin yleisöjen toimijuuden näkökulma, joka pyritään osoittamaan tarpeelliseksi esimerkiksi valtamediassa säännöllisesti esillä olevan vaikutuspuheen rinnalla. Teoksen artikkeleissa tarkastellaan sitä, miten median tuotantotavat, esimerkiksi journalismi pyrkii osallistamaan yksilöitä ja yhteisöjä julkiseen toimintaan. Lisäksi kirjoittajat pohtivat, millaisia kokemuksellisia yleisösuhteita mediakulttuurissa rakentuu. Esillä ovat myös medialukutaidon ja -kasvatuksen kysymykset. Ne ovat tärkeitä, kun pohditaan ihmisten tukemista mediasuhteissaan.

Teoksen kohderyhmänä ovat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijat, tutkijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

1 varastossa

Lisätiedot