Muutoksista mahdollisuuksiin ohjauksen uutta identiteettiä etsimässä

2,00 

Ohjauksen uutta identiteettiä etsimässä
Lairio, Marjatta; Puukari, Sauli
951-39-1054-7;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2001

Opinto-ohjaajien työympäristössä on viime vuosina tapahtunut muutoksia, jotka edellyttävät työn perusteiden arviointia ja ohjauksen uuden identiteetin etsimistä. Globalisaatio, koulutuspolitiikan muutokset sekä sukupuolten tasa-arvon lisääntyminen ovat avanneet nuorille aiempaa runsaammin mahdollisuuksia erilaisiin elämäntapoihin sekä koulutus- ja uranvalintoihin.

Laajat yhteiskunnalliset muutokset ovat yhteydessä yksilöitymiskehityksen korostumiseen, minkä vuoksi nuorten identiteettityön merkitys on kasvanut. Sosiaalisten ongelmien lisääntyminen ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen sekä maahanmuuttajien määrän kasvu ovat vaikuttaneet ohjaustarpeiden monimuotoistumiseen ja ohjauksellisen verkostoyhteistyön merkityksen korostumiseen. Kirjan jäsennys on tehty ohjauksen toimintaympäristön muutoksien ja oppilaanohjauksen seurantatutkimuksen tulosten pohjalta.

4 varastossa

Lisätiedot