Sisyfoksen kivi?

2,00 

Tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä
Rautopuro, Juhani
978-951-39-3978-6; 1455-447X
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
Tutkimuksia (27)
2010

Useissa tutkimuksissa on todettu, että tilastollisten menetelmien koulutus ei ole saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Tutkimusmenetelmien rapistunut tila muun muassa kasvatusalan koulutuksessa huolestuttaa menetelmiin vihkiytyneitä opettajia ja tutkijoita. Myös tämän tutkimuksen perusteella huoli on aiheellinen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin tilastollisten menetelmien opetuksen ja oppimisen tilaa itäsuomalaisen yliopiston opiskelijoille suunnattujen kyselyiden ja diagnostisten testien perusteella. Lisäksi arvioitiin kahden yliopiston pro gradu -töitä, tutustuttiin referoituihin tutkimuksiin sekä selvitettiin menetelmäopintojen resursseja eri yliopistoissa.

Tutkimus tukee näkemystä, että kasvatustieteissä on menetelmällisesti ”kadotettu sukupolvi”. Muutosta tarvitaan niin koulutusresursseissa kuin asenneilmapiirissä. Opiskelijoiden ja tutkijoiden tulisi tiedostaa, että hyvä tutkimus edellyttää riittäviä menetelmällisiä taitoja, sillä tutkimuksen taso määräytyy sen heikoimman osa-alueen perusteella.

3 varastossa

Lisätiedot