Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet

2,00 

Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen ensituloksia
Suoninen, Annika; Kupari, Pekka; Törmäkangas, Kari
978-951-39-3930-4;
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos
2010

Kansainvälisen ICCS-tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset valmiudet nuorilla on toimia ja osallistua aktiivisina kansalaisina 21. vuosisadan yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistui 38 maata eri puolilta maailmaa.

Julkaisu kertoo tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista. Millaiset ovat peruskoulun 8.-luokkalaisten yhteiskunnalliset tiedot ja miten ne ovat muuttuneet 10 vuoden aikana? Kiinnostavatko politiikka ja yhteiskunnalliset asiat nuoria? Millaista on nuorten osallistuminen koulussa ja vapaa-ajalla? Aikovatko he osallistua yhteiskunnallisesti aikuisina? Entä millaiset ovat nuorten yhteiskunnalliset asenteet?

Kirjan kautta ei voi suoraan ennustaa millaiseen yhteiskuntaan olemme menossa, mutta se antaa lukijalleen todella monipuolisen kuvan suomalaisnuorten yhteiskunnallisista tiedoista, käsityksistä ja suunnitelmista.

7 varastossa

Lisätiedot