Naurusta leikkiin, vallasta väkivaltaan

5,00 

Filosofian graduantologia
Nikulainen, Hannu
978-951-9113-88-3; 2242-9255
Kampus Kustannus.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja (88)
2013

Filosofiaa, “viisaustiedettä”, on usein pidetty muiden tieteiden äitinä ja perustana. Kampus Kustannuksen julkaiseman filosofian graduantologian tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Jyväskylän yliopistossa harjoitettua filosofian tutkimusta ja filosofian yksikössä valmistuneita opinnäytteitä.

Teoksen muodostavat yksitoista artikkelia perustuvat kirjoittajien omiin pro gradu -tutkielmiin. Artikkeleissa pohditaan erilaisia ajankohtaisia filosofisia kysymyksiä etiikasta yhteiskuntafilosofiaan ja tieteenfilosofiasta retoriikkaan. Näin ne samalla liittyvät filosofian eri osa-alueisiin ja hyvinkin erilaisiin ajattelusuuntauksiin ja -perinteisiin.

Antologian artikkelien kirjoittajat ovat Kari Angeria, Jonne Arjoranta, Janne Hernesniemi, Jarno Hietalahti, Onni Hirvonen, Saana Jukola, Teea Kortetmäki, Jari Suni, Ari Takalo, Tero Vaaja ja Anssi Vartiainen. Esipuheen filosofian yksikön edustajana on laatinut Olli-Pekka Moisio. Teoksen on toimittanut Hannu Nikulainen.

59 varastossa

Lisätiedot