Näkökulmia liikuntatieteiden kehittymiseen 1960-luvulta 2010-luvulle

2,00 

Hallinto, toimijat, tutkimus ja tiedonvälitys
Roiko-Jokela, Heikki
978-951-8982-91-6; 1798-2464
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä (5)
2012

Tutkimusraportissa tarkastellaan suomalaista liikuntatieteellistä tutkimusta neljästä eri näkökulmasta: miten tutkimusta on ohjattu hallinnollisin keinoin, kuin tutkimus on vuosien aikana institutionalistunut, mitkä teemat ovat olleet tutkimuksen keskiössä sekä minkälaisia odotuksia alan tiedonvälitykseen on kohdistettu.

1 varastossa

Lisätiedot