Liikuntakynnyksen yli

1,00 

Ohjelmista ihmisen kohtaamiseen
Rovio, Esa; Saaranen-Kauppinen, Anita; Pyykkönen, Teijo
978-951-8982-98-5; 1237-0576
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi (28)
2014

Olennaista liikuttamisessa on ymmärtää liikuntasuhde laajasti. Ihmisen liikuntasuhteessa on paradoksaalisesti kyse kaikesta muusta kuin suhteesta pelkästään liikuntaan. Suhde liikuntaan rakentuu osana ihmisen elämän kokonaisuutta. Kun näemme arjen ison kuvan, ymmärrämme myös sen osien dynamiikkaa - ja jotain myös liikunnan lisäämisen mahdollisuuksista.

Liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen edellyttää ihmiskeskeistä tutkimusta ja kokeilevaa toimintaa. Tärkeää on kohdata ihminen hänen jokapäiväisessä ympäristössään, eläytyä hänen arkeensa ja pureutua muutoksen mahdollisuuksiin. Aito vuorovaikutus mahdollistaa ymmärtämisen ja vaikuttamisen.

1 varastossa

Lisätiedot