Liikunnan mediajulkisuus ja päätöksenteko

2,00 

Valtonen, Sanna; Ojajärvi, Sanna
978-952-5762-02-0; 1798-2464
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä (11)
2015

Raportti avaa näkökulmia siihen, miten julkisuutta ja sen toimintamekanismeja voi hyödyntää liikunnan julkishallinnon päätöksenteossa. Suunnanmuutosta tarvitaan etenkin liikuntaorganisaatioiden viestintästrategioissa. Mikäli liikuntapolitiikan aiheille halutaan julkisuutta, on hyvä olla tietoinen median toimintatavoista.

Tutkimuksen suositukset lähtevät näkemyksestä, että omaa toimintaa tarkistamalla päästään varmimmin tuloksiin. Oman toiminnan muuttaminen kytkeytyy rakenteiden ja toimintamuotojen sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän kanavien ja sisältöjen kriittiseen itsearviointiin.

1 varastossa

Lisätiedot