Lapsen aivojen ja tunnesäätelyn kehitys

5,00 

Kuikka, Pekka; Välimäki, Kaisa; Parviainen, Tiina
Jyväskylän yliopisto
2018

Lapsen aivojen ja tunnesäätelyn kehitys -opas antaa vanhemmille perustietoa lapsen aivojen kehityksestä ja tunnesäätelystä. Se on tarkoitettu vanhemmille, jotka ohjaavat kouluikäistä lasta tunteiden tunnistamisen ja tunnereaktioiden säätelyn monimutkaisten taitojen oppimisessa. Aivotutkimustietoon pohjautuvan oppaan tarkoitus on auttaa vanhempia ymmärtämään miten aivojen kehitys nivoutuu lapsen tunnesäätelyn oppimiseen.

 

Opas on tehty osana EAKR-rahoitteista Aivotiedon Jalostamo -projektia. Hankkeen tarkoituksena on pilotoida tapoja, joilla aivotutkimustietoa voidaan tuoda yritysten hyödynnettäväksi. Jalostamossa tietoa sanoitetaan uusiksi ja tehdään tutkimusta konkreettisesti tutuksi yrityksille. Jalostamon tavoittaa osoitteesta aivotiedonjalostamo@jyu.fi. Oppaan voi myös lukea ilmaisesti osoitteessa: bit.ly/aivotjatunteet.

 

Aivotiedon jalostamo on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama kolmivuotinen aivotutkimustiedon hyödyntämistä edistävä projekti. Hankkeen tarkoituksena on pilotoida tapoja, joilla aivotutkimustietoa voidaan tuoda yritysten hyödynnettäväksi. Jalostamossa tietoa sanoitetaan uusiksi ja tehdään tutkimusta konkreettisesti tutuksi yrityksille.


Aivotiedon jalostamo toimii Jyväskylän yliopiston Monitieteisen Aivotutkimuskeskuksen yhteydessä, hyödyntäen aivotutkimuksen ammattilaisten laajaa tietotaitoa.

24 varastossa

Lisätiedot