Kyselytutkimusten otantamenetelmät ja aineistoanalyysi

10,00 

Pahkinen, Erkki
978-951-39-4687-6;
Julpu.
2012

Otantamenetelmin kerätyt kyselyaineistot ja niistä tuotetut tutkimukset ovat nyky-yhteiskunnan arkea. Kirja perehdyttää lukijan otanta-aineistojen keräys- ja analyysi¬menetelmien periaatteisiin ja ennen kaikkea siihen, kuinka kyselytutkimukset ja analyysit tehdään oikein!

Kirja sisältää mm:
• väestö- ja yritysotoksien poimintamenetelmät
• tietojen keräys haastatteluna tai verkkokyselynä
• otanta-aineiston analyysimenetelmät
• esimerkkiaineistoina PISA 2003, Vaaligallup 2008, Suomalaisten matkailu 2002 jne.
• suomi-englanti-suomi -hakusanasto

Kirja on suunnattu mm.:
• tutkijoille, jotka keräävät tai analysoivat otanta-aineistoja
• tilastomenetelmien metodeja opiskeleville
• tutkijoille ja opiskelijoille metodikäsikirjaksi
• yliopistojen ja oppilaitosten kurssikirjaksi

Harjoitusohjelma ohjattuun tai itseoppimiseen:
• mukana on esimerkein varustettuna SPSS-ohjelman käyttöohje otanta-aineistojen analysointiin

3 varastossa

Lisätiedot