Koululaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen muutoksessa

1,00 

WHO-koululaistutkimus 20 vuotta
Kannas, Lasse; Välimaa, Raili; Ojala, Kristiina; Tynjälä, Jorma; Vuori, Mika; Villberg, Jari
951-39-2065-8; 1795-1011
Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus
Julkaisuja (2)
2004

Tässä kirjassa kuvataan WHO-Koululaistutkimuksen 20 vuoden tuloksia.

Tutkimustulokset perustuvat luokkakyselyihin. Tutkimusaineistot on kerätty 11-, 13- ja 15-vuotiailta (5-, 7-. ja 9-luokkalaisilta) koululaisilta vuosina 1984, 1986, 1990, 1994, 1998 ja 2002. Kirjassa kuvataan tutkimustuloksia ajassa ilmenneistä muutoksista laajan kirjallisuuden taustoittamana seuraavien terveyden ja terveystottumusten indikaattorien osalta: koettu terveys ja oireilu ; painon kokeminen, laihduttaminen ja ylipainoisuus ; ruokatottumukset ; vapaa-ajan liikuntaharrastuneisuus ; nukkumistottumukset, unen laatu ja väsyneisyys ; tupakointi ja päihteiden käyttö ; suun terveystottumukset

Kirjaa suosittelemme kaikille lasten ja nuorten terveydestä ja terveyskäyttäytymisestä kiinnostuneille tutkijoille, käytännön työntekijöille sekä nuorten vanhemmille. Se soveltuu käytettäväksi eri oppilaitoksissa ja opettajakoulutuksessa niin tenttikirjana kuin oheismateriaalina. Kirja soveltuu käytettäväksi myös koulun terveystiedon opetuksen tukimateriaalina.

6 varastossa

Lisätiedot