Kohti liikunnan pysyviä käytäntöjä

2,00 

Liikunnan hyvät käytännöt -hankkeen väliraportti
Rikala, Saku
978-951-8982-90-9; 1798-2464
Liikuntatieteellinen Seura.
Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä (4)
2012

Raportissa tarkastellaan julkisen hallinnon uudistumista ja projektiyhteiskuntaan siirtymistä yleisesti ja erityisesti liikuntasektorilla.

Kehittämisen keskeisiksi työkaluiksi on liikuntahallinnossakin otettu ohjelmat ja hankkeet. Niiden odotetaan tuottavan hyviä käytäntöjä. Raportissa kuvataan liikunnan hankemaailman kehitystä ja laajuutta, arvioidaan ohjelmatyön merkitystä sekä hahmotellaan hyvien käytäntöjen kriteerejä.

1 varastossa

Lisätiedot