Johdatus erityiskasvatuksen käytäntöön

2,00 

Ahvenainen, Ossi; Ikonen, Oiva; Koro, Jukka
951-0-26036-3;
WSOY.
2002

Käytännön opetuksen kannalta tärkeitä kysymyksiä: millainen on erilainen oppija, miten opetussuunnitelmaa voidaan käyttää yksilöllisen oppimisen työvälineenä ja miten kehittää erityisen tuen tarpeessa olevien oppimisympäristöjä. Tavoitteena on auttaa kouluja vastaamaan oppilaiden erilaisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin sekä luomaan pohjaa ja antamaan välineitä erilaisten oppilaiden kanssa toimimiseen sekä yleis- että erityisopetuksessa.

Erityiskasvatuksen käytäntöä tarkastellaan lähinnä opetuksen näkökulmasta, ja opetuksellisen kuntoutuksen tarkastelussa keskitytään menetelmien perusteisiin. Erityispedagogiikan perusopetukseen sekä opettajien ja kasvattajien jatko-opiskeluun. Kirja sisältää pohdintatehtäviä ja asiahakemiston, joten se on käyttökelpoinen myös itseopiskelijalle.

6 varastossa

Lisätiedot