Hyperteoria

5,00 

Lähtökohtia digitaalisen kulttuurin tutkimukselle
Järvinen, Aki
951-39-0366-4; 0782-8632
Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimusyksikkö
Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja (60)
1999

Hyperteoria on tutkimus digitaalisesta kulttuurista; kulttuurista, joka on syntynyt tietokoneiden ja tietoverkkojen äärelle. Etenkin Internetin leviämisen myötä on tullut ajankohtaiseksi kysyä, miten luemme tietokonevälitteisiä eli digitaalisia tekstejä. Miten annamme merkityksiä World Wide Webin hyperteksteille, joiden osat ja merkitykset verkoistoituvat useisiin suuntiin? Miten digitaalisten tekstien multimediaalisuus vaikuttaa merkityksenannon tapoihin ja tottumuksiin? Hyperteoria vastaa näihin kysymyksiin kirjallisuustieteen, mediatutkimuksen ja taiteen teorian keinoin.

Tutkimus tarjoaa samalla vaihtoehtoisen näkökulman, josta katsottuna tietoverkkoa ei nähdä ainoastaan teknologian ja sen kehityksen kannalta. Sen sijaan kirjoittaja kysyy, miten tietoverkko ja sen tekstit muovaavat nimenomaan kulttuurin ja ihmiskuvan rakentumista vuosituhannen vaihteessa.

Tutkimus käsitteellistää myös Internetin tarjoamaa todellisuuskokemusta: sitä, millaiseksi koemme tietoverkon ja toisaalta oman minäkuvamme suhteessa siihen. Lisäksi kirjoittaja pohtii digitalisoitumisen asettamia haasteita taiteelle sekä analysoi taiteen ilmentymiä tietoverkossa. Hyperteoria on monipuolinen työkalupakki kaikille niille, jotka haluavat ymmärtää syvemmin digitaalisen kulttuurin ominaisuuksia - sekä sen voimavaroja että epäkohtia.

3 varastossa

Lisätiedot