Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus

30,00 

Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari & Mäkelä, Annastiina
978-951-39-7705-4, ISSN 1457-6899
Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja (125)
2019 

Mielenterveydestä puhutaan nyt paljon: psykologian ja psykiatrian diagnostiset termit ja diskurssit ovat tulleet osaksi arkipäivää median, taiteen ja tutkimuksen kautta. Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus (2019) tarjoaa näihin teemoihin tuoreen näkökulman tarkastelemalla niitä kulttuurisena kysymyksenä.

Teos osallistuu uuteen hulluustutkimuskeskusteluun, jota käydään monitieteisesti Suomessa ja maailmalla. Hulluustutkimus tekee näkyväksi erilaisia tapoja käsitteellistää, esittää ja kokea poikkeavuutta ja määritellä normaaliutta. Se valaisee psykiatrian ja psyykkisen kärsimyksen sidoksia ja vaikutusta ihmisten arkeen, kulttuurisiin käytänteisiin ja taiteeseen. Se fokusoi siihen, miten hulluus tulee kulttuurissamme kommunikoiduksi.

Artikkelikokoelma kattaa laajan kirjon hulluutta aina outoudesta patologiaan. Näiden välisten rajojen määrittely nähdään teoksessa historiallisena ja kulttuurisidonnaisena. Kirjoittajat ovat humanististen ja taiteellisten alojen tutkijoita Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistosta sekä Taideyliopistosta. He hahmottavat hulluutta omien tutkimusalojensa lähtökohdista. Teoksen artikkelit tarkastelevat hulluutta sairaaloiden, kodin, yhteisöjen ja kielen konteksteissa. Kirjoittajat tuovat uusia käsitteellisiä ja menetelmällisiä näkökulmia hulluuden lähestymiseen ja määrittelyyn.

Teos soveltuu johdatukseksi hulluustutkimukseen ja kulttuuriseen mielenterveystutkimukseen. Se on suunnattu tutkijoille, opiskelijoille ja alan ammattilaisille ja tarjoaa pohdittavaa kaikille mielenterveysteemoista kiinnostuneille

8 varastossa

Lisätiedot