Oppimisen muuntuvat maisemat

30,00 

 

 

Kontkanen, Sini; Piispa-Hakala, Satu & Havu-Nuutinen, Sari (toim.)
978-952-7411-22-3; 1458-1094
Kasvatusalan tutkimuksia (84)
2023

 

Oppimisen maisema on metafora teoreettisesti ja empiirisesti laajalle oppimisympäristöjä avaavalle kokonaisuudelle. Oppimisen maisemaa käytetään teoksessa kokoavana käsitteenä, joka avaa lukijalle oppimisen kaikkiallisuuden moninaisuutta, tarkastelee oppimista tukevia ja sääteleviä yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä sekä oppimisympäristöjen fyysistä ja virtuaalista monimuotoisuutta.

Tässä kirjassa tutkijat käyvät keskustelua siitä, millaista oppimista maisemien muuntuminen tukee ja edistää, ja mihin osaamisen, koulutuksen ja opetuksen kehittämisessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota. Teokseen on koottu erilaisia lähestymistapoja tarkastella oppimisen maisemia ja niissä ilmeneviä muutosprosesseja.

 

100 in stock

Additional information