Lupaava kotihoito

1,00 

Uusia toimintamalleja vanhustyöhön
Engeström, Yrjö, Niemelä, Anna-Liisa, Nummijoki, Jaana, Nyman, Juha
978-952-451-438-5;
PS-kustannus.
2009

Vanhusten kanssa toimivat kaipaavat työhönsä kipeästi uusia toimintamalleja. Tämä kirja tarjoaa tutkittua ja käytännössä kokeiltua tietoa lupaavista käytännöistä, joita voidaan soveltaa kotona asuvan ikääntyneen arkiseen hoito- ja hoivatyöhön.

Kirjan alussa luodaan katsaus siihen, miten kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat yhdistyneet kotihoidoksi. Katsaus auttaa ymmärtämään vanhustyössä meneillään olevaa muutosta ja sen syitä.

Kirjassa kuvataan vanhusten syrjäytymisen syitä sekä uusia toimintatapoja, joiden avulla voidaan vähentää kotona asuvien yksinäisyyttä ja syrjäytymisriskiä. Teoksessa esitellään mm. toimintamalli, jossa pitkäaikaistyöttömät auttavat vanhuksia, sekä malli, jonka tavoitteena on lisätä kotona asuvien arkiliikkumista. Lisäksi teoksessa kerrotaan muistisairauksien hoidosta, kotona saatavasta virtuaalikuntoutuksesta, vanhusten suunhoidosta sekä apteekin suorittamasta lääkkeiden annosjakelusta. Lopussa tarkastellaan kotihoidon tulevaisuutta, jossa keskeistä on moninainen rajoja ylittävä yhteistyö.

Kirjan kirjoittajat ovat tutkijoita ja opettajia, joilla on pitkä kokemus vanhustyön tutkimisesta ja käytännön työstä. Teoksessa esitellyt toimintamallit on kehitetty Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin terveyskeskuksen yhteisessä Lupaava-hankkeessa.

Out of stock

Additional information