Liikunnan löytöretki iltapäivätoimintaan

1,00 

Liikunnan mahdollisuudet ja esteet porilaisissa kouluissa organisoidussa iltapäivätoiminnassa
Salonen-Nummi, Sirkka
978-951-790-238-0; 0357-2498
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (198)
2007

Rehtorit, ohjaajat ja vanhemmat ovat avainroolissa, kun kehitetään liikunnallista aktiivisuutta iltapäivätoiminnalla, korostaa Sirkka Salonen-Nummi väitöskirjassaan.

Ulkoilu ja liikunta ovat iltapäivien tärkeimpiä toimintoja. Koulun pihat, tilat ja välineet luovat tähän hyvän perustan. Tästä ovat yhtä mieltä sekä vanhemmat että muut toimijat.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan rehtorilla on keskeinen rooli liikunnan edistämisessä. Rehtorin arvot ja asenteet heijastuvat kaikkeen toimintaan. Lisäksi ohjaajien rekrytointi, koulutus, liikunnalliset valmiudet ja taito ohjata lasten liikuntaa vaikuttavat sen määrään ja laatuun iltapäivätoiminnassa.

”Vanhempien rooli lasten liikuttajina ja innostajina kaipaa tehostamista. Ohjaajat kaipaisivat vanhemmilta kiinnostusta lasten iltapäivätoimintaan. He kaipaisivat myös tukea ja palautetta toiminnastaan”, Salonen-Nummi sanoo.

”Tiedottaminen liikunnan tärkeydestä lasten terveydelle ja hyvinvoinnille kaipaisi terävöittämistä, jotta vanhemmat ymmärtäisivät vastuunsa myös liikuntakasvattajina.”

Urheiluseuroilla on edelleen tärkeä asema lasten ja nuorten liikuttajina, mutta vaarana on, että ulkopuolelle jäävät juuri ne lapset, joille liikkuminen olisi välttämätöntä.

Salonen-Nummi peräänkuuluttaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntasektorien yhteistyötä. Kaikkien toimijoiden tulisi pyrkiä tiiviimpään yhteistyöhön ja aitoon yhdessä tekemiseen lasten hyväksi.

Haastateltujen mukaan myös päätöksenteko kaipaa terävöittämistä. Päättäjien tulisi huolehtia, että erilaisiin kehittämis- ja lapsipoliittisten ohjelmien tavoitteet toteutuvat ja varoja suunnataan entistä enemmän lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden kehittämiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Sirkka Salonen-Nummi tutki porilaisia alakouluja vuosina 1997-2006. Aineisto on kerätty kyselyin, haastatteluin ja havainnoinnin kautta. Se kerättiin iltapäivätoiminnan keskeisiltä toimijoilta, eli koulujen rehtoreilta, iltapäivätoiminnan ohjaajilta sekä lasten vanhemmilta.

2 in stock

Category:

Additional information