Changes in students’ perceptions of task-involving motivational climate, teacher’s leadership style, and helping behaviour as a result of modifications in school physical education teaching practices

2,00 

Kokkonen, Juha
951-790-168-2; 0357-2498
LIKES Research Center for Sport and Health Sciences / Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.
LIKES Research Reports on Sport and Health / Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja (138)
2003

Koulujen liikuntatuntien motivaatioilmaston seuranta karisti useita ennakko-oletuksia tehtävä- ja minäorientoituneen opetusmenetelmien tuloksista ja tuotti näin käytännön hyötytietoa siitä kuinka optimaalista motivaatioilmastoa luodaan liikuntakasvatuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen käyttöön.

Juha Kokkonen havaitsi väitöstutkimuksessaan, että kun opettajat muuttivat tutkijoiden vinkkien avulla liikuntatuntien opetuskäytäntöjä, niin se lisäsi oppilaiden keskinäistä auttamiskäyttäytymistä. Muutoksia jumppatuntien motivaatioilmastossa he eivät sen sijaan havainneet.

- Tehtäväsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon tähtäävää opettajien täydennyskoulutusohjelmaa onkin mahdollista toteuttaa esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden parissa.

Kokkosen tutkimus seurasi myös oppilaiden kokemuksia opettajien johtajuudesta ja sen kehittymisestä. Vastoin ennakko-oletusta oppilaat eivät kuitenkaan todenneet muutoksia opettajan johtamiskäyttäytymisessä.

Motivaatioilmastoon on Kokkosen tutkimuksen mukaan ennakko-oletuksia paljon vaikeampi vaikuttaa ja sitä muuttaa. Menetelmät ovat tutkijan mukaan haastavia, eikä yhtä selkeää tutkimustapaa ole. Työskentelyilmapiirin tutkiminen on kuitenkin käytännön kehittämistyön kannalta tärkeää. Haasteena jatkossakin on, miten oppilaat saataisiin kiinnostumaan koulutyöstä tai miten työntekijät yhtä lailla sitoutuvat työelämän joukkuepeliin. Liikuntatuntien motivaatioilmaston parantamisella on myös kansanterveydellinen vaikutuksensa - saada erilaisten liikuntataustojen omaavat oppilaat motivoitumaan omaksumaan koko elämän kestävä liikunnallinen elämäntapa.

Abstract

The primary aim of this quasi-experimental, longitudinal intervention over a time span of one academic year directed toward increasing task-involvement during physical education lessons was to analyse changes in students' perceptions of task-involving motivational climate, teacher's leadership style, and self-reported helping behaviour. The intervention consisted of weekly consultation meetings with the teachers in experimental schools. The participants of the experimental groups consisted of 178 ninth-grade pupils, taught by four teachers whereas control groups consisted of 155 pupils, taught by three teachers.

Participants responded to a multi-sectional questionnaire incorporating Finnish versions of the Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire-2, willingness to help and unselfishness sub-scales of the Helping Behaviour Scale, and social support and democratic behaviour sub-scales of the Leadership Scale for Sports. Multivariate analyses of variance revealed that intervention decreased experimental pupils' perception of task-involving motivational climate in their physical education lessons. Contrary to expectation, one part of the task-involving climate named perception of effort/improvement even decreased among experimental pupils.

These results were parallel with the pupils of control schools. However, not due to increased task-involving climate but pedagogical solutions during the intervention, experimental pupils' tendency to help each other increased compared to control pupils. Furthermore, no differences were found on teacher's leadership style perceived by both experimental and control pupils during the intervention. Overall, the influence of the intervention was similar to both genders, showing that both boys' and girls' perceptions on the intervention were parallel. In order to deepen the experimental-control design, the data was also analysed at teacher and physical education group levels.

Confirming the previous findings,

3 in stock

Category:

Additional information