Atlas.ti

60,00 

Atlas.ti on aineistojen systemaattista laadullista analyysia ja koodausta tukeva ohjelmisto. 

Kvalitatiivinen analyysi kun lähdeaineisto on tekstiä, kuvia, digitoitua ääntä tai videokuvaa.

HUOM! Jos olet jo ostanut tämän ohjelmiston JY verkkokaupasta, älä osta sitä uudelleen. 

Lue https://r.jyu.fi/atlas.ti-install ennen kuin jatkat. 

Lisätietoa digipalveluiden verkkosivuilta. 

https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/palvelut/ohjelmistot/ohjelmistot/ATLAS.ti/ATLAS.ti

 

 Atlas.ti is software for systematic qualitative analysis and coding of research data. 

Qualitative analysis when source data is text, pictures, digital sound or video. 

NOTICE! If you have already bought this software from JYU webstore, do not buy it again. 

 

Read https://r.jyu.fi/atlas.ti-install before continuing.

Category: