Young Finnish athletes’ participation in organized team sports

5,00 

Rottensteiner, Christoph
978-951-39-6328-6; 0356-1070
University of Jyväskylä.
Studies in sport, physical education and health (228)
2015

Christoph Rottensteiner selvitti väitöskirjatutkimuksessaan 15-16-vuotiaiden joukkueurheilijoiden osallistumista ohjattuun urheiluseuratoimintaan psykososiaalisesta näkökulmasta. Päätarkoituksena oli tunnistaa syitä, miksi nuoret urheilijat joko jatkavat tai lopettavat joukkueurheilun, sekä selvittää, kuinka valmentaja-urheilijasuhde ja motivaatiotekijät vaikuttavat urheiluun osallistumiseen.

Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittivat, että joukkueurheilun jatkamisen näkökulmasta hyvä valmentaja-urheilijasuhde, korkea tehtäväsuuntautunut ja kohtalainen minäsuuntautunut motivaatioilmasto olivat tärkeitä. Lisäksi sisäisen motivaation ollessa korkea, myös ulkoinen motivaatio näyttäytyi positiivisena.

- Tehtäväsuuntautuneisuus tarkoittaa sitä, että pätevyys perustuu omissa taidoissa kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Minäsuuntautuneesti pätevyyttä osoitetaan normatiiviseen vertailuun perustuen, kuten voittamalla tai suoriutumalla paremmin kuin muut, Rottensteiner selventää.

Urheiluharrastuksen lopettaneet nuoret saavuttivat matalampia arvoja tarkasteltaessa valmentaja-urheilijasuhdetta, tehtäväsuuntautuneisuutta sekä minäsuuntautuneisuutta, sisäistä motivaatiota ja koettua pätevyyttä urheilua jatkaneisiin nuoriin verrattuna. Merkittävimpiä syitä nuorten urheiluharrastuksen lopettamiselle olivat innostuksen lopahtaminen sekä muut kiinnostuksenkohteet. Lähipiiriin kuuluvista henkilöistä, nuoret kokivat, että valmentajalla ja joukkuetovereilla oli eniten vaikutusta lopettamispäätökseen.

- Urheiluharrastuksen jatkamisen näkökulmasta valmentaja-urheilijasuhteessa läheisyys, sitoutuminen ja vastavuoroisuus näyttäisivät tärkeiltä, sekä keskittyminen tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston luomiseen. Myös kilpailullisuuden puolia näyttäisi olevan hyödyllistä korostaa hyvän valmentaja-urheiljasuhteen ja tehtäväsuuntautuneisuuden rinnalla, väittelijä toteaa.

- Nuorisourheilussa olisikin tärkeää kiinnittää huomioita lopettamiseen ja jatkamiseen liittyviin tekijöihin, jotta mahdollisimman moni nuori pysyisi motivoituneena jatkamaan ohjatussa urheiluseuratoiminnassa nuoruusvuosien yli, ja saavuttaisi mahdollisesti myös urheilun huipun tai liikunnallisen elämäntavan, Rottensteiner painottaa.

 

14 varastossa

Lisätiedot