Yhtenäisyyttä rakentava peruskoulu

26,00 

Yhtenäisen perusopetuksen ehdot ja mahdollisuudet
Huusko, Jyrki; Pietarinen, Janne; Pyhältö, Kirsi; Soini, Tiina
978-952-5401-35-6; 1458-1094
Finnish Educational Research Association / Suomen kasvatustieteellinen seura
Research in educational sciences / Kasvatusalan tutkimuksia (34)
2007

Koulu ja perusopetus ovat toiveiden, vaateiden ja odotusten myllerryskenttä. Koulun ja perusopetuksen kehittäminen on myös keskeinen tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen keino. Lapselle ja nuorelle koulu näyttäytyy puolestaan arkisina kohtaamisina, joissa vertaisryhmän ja aikuisten maailma lomittuu ja usein myös törmää toisiinsa.

Tässä teoksessa raportoitu tutkimus on tarttunut uusimpaan suomalaisen peruskoulun uudistukseen: yhtenäisen perusopetuksen kehittämiseen. Yhtenäistä perusopetusta tarkastellaan kirjassa koulun kehittämisen pedagogisena ja yhteisöllisenä haasteena. Tutkimushankkeen tarkoituksena on ollut ymmärrettävän kuvan luominen suomalaista perusopetusta päivittäin toteuttavista kouluyhteisöistä - oppilaista, opettajista ja rehtoreista - ja näiden yhteisöjen vahvuuksista ja haasteista niiden kehittäessä yhtenäisempää perusopetusta. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan sitä, mistä yhtenäisessä perusopetuksessa on kysymys, millaisia tulkintoja se peruskoulutuksen kentällä saa ja millaisien prosessien kautta se rakentuu lasten ja nuorten kokemaksi koulutodellisuudeksi. Kirjassa yhtenäisestä perusopetuksesta ja koulun kehittämisestä puhuvat oppilaat, opettajat, rehtorit sekä sivistystoimenjohtajat. Koulun toimijoiden moniääninen kerronta avaa koulu-uudistusten toteuttamisen problematiikkaa myös yleisemmällä tasolla.

Sisältö:

  1. luku: Johdanto
  2. luku: Tutkimuksen teoreettinen kehys
  3. luku: Tutkimushankkeiden tavoitteet ja metodologiset valinnat
  4. luku: Mistä yhtenäisessä perusopetuksessa on kyse?
  5. luku: Oppilaat ja yhtenäinen perusopetus
  6. luku: Opettajana yhtenäistyvässä peruskoulussa
  7. luku: Johtajuus ja yhteisö 

53 varastossa

Lisätiedot