Yhteisövoimainen oppimisprosessi

5,00 

Substantiivinen teoria aikuisten ryhmässä oppimisen kokemuksista
Leppänen, Tuovi
978-951-39-7333-9; 0075-4625
Jyväskylän yliopisto.
Jyväskylä studies in education, psychology and social research (604)
2018

Tuovi Leppänen käsittelee väitöstutkimuksessaan aikuisten ryhmäoppimisen kokemuksia ja ryhmäoppimisen ilmiötä. Tutkimuksen tuloksena kehkeytyi uusi yhteisövoimaisen oppimisen teoria, jota voidaan hyödyntää niin oppimisyhteisöjen kuin työyhteisöjen kehittämisessä. Usein juuri yhteisövoiman puute aiheuttaa ongelmia ja ristiriitoja erilaisten ryhmien toiminnassa.

Yhteisövoima rakentuu osallisuudesta, yhteisöllisyydestä, luovuudesta ja ohjaajuudesta

Yhteisövoimainen oppimisprosessi rakentuu neljästä alaprosessista: osallisuudesta yhteisöllisyydestä, luovuudesta ja ohjaajuudesta. Osallisuus on edellytyksenä yhteisövoimaisen oppimisprosessin kehittymiselle. Siinä oppijoiden kokemus nähdyksi ja huomioiduksi tulemisesta yksilöinä on merkittävä. Yhteisöllisyyden osaprosessissa yksiölliset oppimispolut liudentuvat ja oppimien aletaan nähdä ryhmän yhteiseksi tehtäväksi. Tämä mahdollistaa luovuuden, joka on ennakoimatonta uuden syntymistä. Yhteisövoimainen oppimisprosessi edellyttää tietoista oppimisen tukemista ja ammattimaista ohjaajuutta, jossa ohjaaja on sekä oppimisprosessin rakentaja että sen tukija.

Yhteisövoimainen oppimisprosessi tuottaa uutta sosiaalista todellisuutta

Yhteisövoimaisen oppimisprosessin osaprosessit ovat huokoisesti kietoutuneita ja ketjuuntuneita, mikä osoittaa aikuisoppijoiden ryhmäoppimisen kokonaisvaltaisuutta. Tutkittava oppimisryhmä oli kansainvälinen ja oppimisprosessin aikana siinä rakentui uudenlaista sosiaalista todellisuutta, joka oli tässä ryhmässä monikulttuurinen. Näin yhteisövoimainen oppimisprosessi voi uudistaa sosiaalista todellisuutta.

- Kun henkilökohtaisia kokemuksia peilattiin toisten kulttuurisista konteksteista tulevien oppijoiden kokemuksiin, ne saivat uudenlaista sisältöä. Henkilökohtaiset kysymykset saivat rinnalleen kaikki yhteisössä esiin nousevat kysymykset, kuten oman turvallisen kasvuympäristön merkitys suhteessa pakolaisuuden tuottamaan epävarmuuteen, Leppänen kuvailee.

Tutkimuksessa käyty teoreettinen keskustelu vahvisti yhteisövoimaisen oppimisprosessin merkitystä oppijakeskeisenä inhimillistä pedagogiikkaa edustavana koulutusparadigmana. Yhteisövoimaista oppimisprosessia voidaan soveltaa eri oppija- ja toimintayhteisöjen vahvistamiseksi ja ohjaamiseksi. Tutkimus toteutettiin Grounded Theory-tutkimusmetodologialla.

 

11 varastossa

Lisätiedot